Ing. Ishtiaq Ahmad Danish

Diplomová práce

Social Media Marketing

Social Media Marketing
Anotace:
Cílem diplomové práce „Sociální mediální marketing“ je analyzovat, jak strategie marketingu sociálních médií zaměřená specificky na platformě Pinterest funguje pro skutečnou webovou stránku elektronického obchodu. První část je zaměřena na přehodnocení dosavadní literatury sociálních médií pro marketingové strategie. Druhá část práce se zaměřuje na praktickou část marketingu sociálních médií, analyzuje …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Social Media Marketing” is to analyse how the social media marketing strategies focused specifically on the Pinterest platform works for a real e-commerce website. The first part is concentrated on reviewing the existing literature of social media for marketing strategies. The second part of the thesis focuses on the practical part of social media marketing, analysing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dušan Mladenović
  • Oponent: Ing. Anida Krajina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta