Ing. Ishtiaq Ahmad Danish

Master's thesis

Social Media Marketing

Social Media Marketing
Abstract:
Cílem diplomové práce „Sociální mediální marketing“ je analyzovat, jak strategie marketingu sociálních médií zaměřená specificky na platformě Pinterest funguje pro skutečnou webovou stránku elektronického obchodu. První část je zaměřena na přehodnocení dosavadní literatury sociálních médií pro marketingové strategie. Druhá část práce se zaměřuje na praktickou část marketingu sociálních médií, analyzuje …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Social Media Marketing” is to analyse how the social media marketing strategies focused specifically on the Pinterest platform works for a real e-commerce website. The first part is concentrated on reviewing the existing literature of social media for marketing strategies. The second part of the thesis focuses on the practical part of social media marketing, analysing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Dušan Mladenović
  • Reader: Ing. Anida Krajina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta