Petr Kratochvíl

Master's thesis

Vysokorychlostní železnice v ČR z pohledu cestujících

High-speed Rail in the Czech Republic from the Perspective of Passengers
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vysokorychlostní železnicí v České republice. V teoretické části popisuje historii a vývoj vysokorychlostní železniční dopravy, její současnost a jsou zde představeny úspěšné zahraniční vysokorychlostní železniční systémy. Dále jsou zde představeny vysokorychlostní tratě plánované v České republice. V praktické části tato práce zkoumá vnímání vysokorychlostní železnice …more
Abstract:
This Master's Thesis deals with high-speed rail in the Czech Republic. The theoretical part describes the history, the evolution and the present of high-speed rail and presents the successful foreign high-speed rail systems. Furthermore this part presents the high-speed railway tracks which are planned in the Czech Republic. The practical part researches the perception of high-speed rail by passengers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Michal Mervart
  • Reader: Veronika Červinská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50959