Veronika Pačesná

Bakalářská práce

Efektivní využití neverbální komunikace při pracovním pohovoru

Effective Utilization of Non-verbal Communication during the Job Interview
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za záměr vystihnout ty aspekty neverbální komunikace, které jsou klíčové pro úspěšnou sebereprezentaci uchazeče v situaci pracovního pohovoru. Nejprve je vymezena komunikace, její funkce, motivace, struktura a v neposlední řadě i kontext. Po obecném popisu komunikace je další část práce věnována již komunikaci neverbálního typu a to především z hlediska popisu jejich …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe those aspects of non-verbal communication which are crucial for successful self-representation of the candidate during the job interview. Firstly, the communication is defined from the point of view of its function, motivation, structure and also the context. The next part deals with the non-verbal type of communication, primarily in terms of its aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislava Exnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pačesná, Veronika. Efektivní využití neverbální komunikace při pracovním pohovoru . Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - humanitní studia

Práce na příbuzné téma