Bc. Kristýna Fousková

Bakalářská práce

Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů

LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents
Anotace:
Bakalářská práce na téma “Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů” pojednává o netradiční metodě výchovné dramatiky LARP (live action role playing) a jejích specifikách se zaměřením na vhodnost využití při práci s adolescenty. Larp je v České republice vnímán téměř výhradně jako volnočasová aktivita, v zahraničí je však již dlouhou dobu využíván jako funkční a přitažlivá …více
Abstract:
Bachelor thesis "LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents" deals with the topic of innovative method of educational drama called LARP (live action role playing) and its specifics with focus on its appropriateness when used in work with adolescents. In the Czech Republic LARP is perceived predominantly as a leisure time activity, however in other countries is has been used as a functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika