Ing. Simona Karmazínová

Master's thesis

Právní postavení statutárního orgánu v obchodní společnosti

Legal Capacity of Statutory Body in Trading Companies
Abstract:
Zrod obchodních společností a jejich následný vývoj představuje pro jakoukoli zemi obrovský rozmach tržního hospodářství, jež jde ruku v ruce s růstem kapitálu, pracovních míst a současně ovlivňuje i růst životní úrovně lidí. Právní úprava obchodních společností tak zasahuje do celého komplexu lidského bytí, ovlivňuje nikoli pouze ekonomické spektrum, ale i sociální složku celé společnosti. Ve své …more
Abstract:
The creation of business companies and their subsequent development represents a huge boom of market economy for any country, which goes hand in hand with growth of capital, jobs and in the same time, it affects also the growth of people’s standard of living. Legal regulation of business companies hence affects the whole complex of human being, it influences not just the economic spectrum but also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2008
  • Supervisor: JUDr. Miluše Kalinová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS