Barbora Uhelová

Bakalářská práce

Analýza loga ako prvku corporate identity v spoločnosti Samcor, s.r.o.

Analýza loga ako prvku corporate identity v spoločnosti Samcor s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou loga jako prvku corporate identity ve společnosti Samcor, s.r.o. Zkoumá existující prvky corporate identity z pohledu teoretického a praktického využití. Ve společnosti Samcor, s.r.o. se snaží pomocí empirické analýzy za využití kvantitativních metod výzkumu osobního rozhovoru a dotazníkového průzkumu zmapovat záměr společnosti, s ohledem na konkurenci, originalitu …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses the logo as a part of corporate identity in Samcor ltd. It examines the existing elements of corporate identity in terms of theoretical and practical use. Through empirical analysis using quantitative research methods such as face-to-face interview and questionnaire survey, it tries to map the company's intention of using logo according to competition, originality, to remember …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou loga ako prvku corporate identity v spoločnosti Samcor, s.r.o. Skúma existujúce prvky corporate identity z pohľadu teoretického a praktického využitia. V spoločnosti Samcor, s.r.o. sa snaží pomocou empirickej analýzy za využitia kvantitatívnych metód výskumu osobného rozhovoru a dotazníkového prieskumu zmapovať zámer spoločnosti, s ohľadom na konkurenciu, originalitu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27554

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management