Mgr. Eva Karbašová

Bakalářská práce

Porovnání tradičních a alternativních výukových metod ve výuce anglického jazyka na nižším stupni gymnázia

The comparison of traditional and alternative teaching methods in English at lower secondary school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání tradičních a alternativních výukových metod ve výuce anglického jazyka na nižším stupni gymnázia. V teoretické části je shrnut popis a základní charakteristika jednotlivých výukových metod. Praktická část se zaměřuje na samotné porovnání vybraných výukových metod anglického jazyka. Zkoumaným vzorkem jsou žáci nižšího stupně gymnázia. Na základě teoretických …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the comparison of traditional and alternative teaching methods of English at lower secondary school. In the theoretical part is summarized the description and characteristic of individual teaching method. The practical part is focused on the comparison of teaching methods of English. The research has been done on pupil at lower secondary school. On the basis of theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Pištěková
  • Oponent: Mgr. Klára Bořutová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce