Bc. Zuzana Partlová

Master's thesis

Hodnocení rozkladu biologicky rozložitelných plastů v podmínkách domácího kompostování

Evaluation of decomposition of biodegradable plastics in the conditions of domestic composting
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení rozkladu biologicky rozložitelných plastů v podmínkách domácího kompostování. Popisuje obecnou charakteristiku odpadového hospodářství a jeho základní legislativní předpisy. Věnuje se obecné charakteristice plastů, se zaměřením na plasty biologicky rozložitelné a jejich normativní prostřední. Dále je uvedena charakteristika procesu kompostování a problematika …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of decomposition of biodegradable plastics in the conditions of domestic composting. It describes the waste management general characteristics and basic legislation. It deals with the general characteristics of plastics, focusing on biodegradable plastics and their standards. The characteristics of the composting process and phytotoxicity issues are also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / odbor:
Agricultural Specialization / Agroecology