Bc. Tomáš Podhrázký

Diplomová práce

Návrh didaktické hry pro upevnění probrané látky z kovů

Draft educational games for mounting subject matter of metals
Anotace:
Diplomová práce Návrh didaktické hry pro upevnění probrané látky z kovů pojednává o vytvoření didaktické hry pro zafixování probrané látky v předmětu, který se bude věnovat historii a současnosti výroby železa a oceli. Tato práce se zabývá výrobou železa ve vysokých pecích na dřevěné uhlí, v koksových vysokých pecích, kyslíkových konvertorech a elektrických pecích. Dále následuje kontinuální lití oceli …více
Abstract:
Diploma thesis proposal educational games for fixing the subject matter of metals is about creating educational games for fixing the subject matter of an article, which will deal with the history and present of iron and steel. This work deals with the production of iron in blast furnaces, charcoal, coke in blast furnaces, oxygen converters and electric furnaces. Followed by continuous casting of steel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta