Bc. Tomáš Podhrázký

Master's thesis

Návrh didaktické hry pro upevnění probrané látky z kovů

Draft educational games for mounting subject matter of metals
Abstract:
Diplomová práce Návrh didaktické hry pro upevnění probrané látky z kovů pojednává o vytvoření didaktické hry pro zafixování probrané látky v předmětu, který se bude věnovat historii a současnosti výroby železa a oceli. Tato práce se zabývá výrobou železa ve vysokých pecích na dřevěné uhlí, v koksových vysokých pecích, kyslíkových konvertorech a elektrických pecích. Dále následuje kontinuální lití oceli …more
Abstract:
Diploma thesis proposal educational games for fixing the subject matter of metals is about creating educational games for fixing the subject matter of an article, which will deal with the history and present of iron and steel. This work deals with the production of iron in blast furnaces, charcoal, coke in blast furnaces, oxygen converters and electric furnaces. Followed by continuous casting of steel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta