Bc. Josef JEŽEK

Diplomová práce

Pseudoarcheologie a její přínos pro archeologii.

Pseudoarchaeology and its contribution to archaeology
Anotace:
Diplomová práce pojednává o celosvětovém fenoménu souhrnně označovaném jako teorie archeoastronautiky (z anglického originálu: "ancient astronaut theory" nebo "ancient aliens"). Prameny nashromážděné v této práci jsou dostupné v beletrii s pseudoarcheologickou tématikou. Cílem práce je zjistit jaký přínos mohou mít pseudoarcheologické teorie pro archeologii. První část práce pojednává o teoretických …více
Abstract:
The magister thesis deals with global phenomenon collectively referred as the "ancient astronaut theory" or "ancient aliens". The sources accumulated in this work are mainly available in pseudoarchaeological fiction. The aim of this thesis is to find out what contribution can pseudoarchaeological theories have for archeology. The first part of the thesis deals with the theoretical assumptions that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŽEK, Josef. Pseudoarcheologie a její přínos pro archeologii.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma