Jan Cvachovec

Bakalářská práce

Primární emise akcií jako zdroj financování podniku

Initial Public Offerings as a source of corporate financing
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá financováním podniku prostřednictvím primární emise akcií (IPO). V první části této práce jsou představena a zejména objasněna teoretická východiska, která se vztahují k dané problematice primární emise akcií. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v druhé části bakalářské práce. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit proces získávání prostředků financování prostřednictvím …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the financing of a company through an initial public offering (IPO). In the first part of this thesis are presented and explained the theoretical background, which are related to the issue of initial public offering. These theoretical findings are further applied in the second part of the thesis. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the process of obtaining funding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Bock, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance