Bc. Anna Chocholatá

Bakalářská práce

Marketingová a komunikační strategie vybrané společnosti

Marketing and communication strategy selected company
Anotace:
Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na prvky komunikačního mixu a problematiku marketingové komunikace firmy působící na trhu B2B. V praktické části jsem se zabývala analýzou marketingového řízení společnosti Cushman & Wakefield. Dále jsem uvedla doporučení pro zlepšení marketingu a komunikace společnosti.
Abstract:
This theses is focused on the theoretical elements of the communication mix and marketing communication of a company on a B2B market. In the practical part I focused on the analysis of marketing management of a company Cushman & Wakefield. Furthermore, I mentioned recommendations for improving the marketing and communication of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce