Vladimír CHALUPA

Bakalářská práce

Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu

Deep-seated gravitational slope deformation on the eastern slope of the Travný Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.): interpretation of geophysical measurements and LIDAR-based digital elevation model
Anotace:
Studovaná oblast na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy) je postižena dvěma základními typy svahových deformací. Nejdůležitějším tvarem reliéfu je výrazný protisklonný stupeň. Na základě jeho existence byly vypracovány dvě hypotézy o mechanismu jeho vzniku. Předmětem této práce je vyhodnocením dílčích výsledků analýz jednu z nastolených hypotéz zamítnout. Studovaná oblast byla nejprve …více
Abstract:
The study area is situated on the eastern slopes of Travný Mountain (Beskydy Mountains). This area is affected by two main types of slope deformations. The main landform is the distinct uphill-facing scarp. Two hypotheses were developed on the basis of its existence. The aim of this work is to refute one of the hypotheses using the results of several analyses. At first, the study area was subjected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALUPA, Vladimír. Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta