Mgr. Klára Záleská, Ph.D.

Disertační práce

Podpora školní adaptace dětí-cizinců v českém a norském prostředí

Immigrant children and support of their school adaptation in the Czech and Norwegian environment
Anotace:
Disertační práce si za hlavní cíl klade porovnat podporu školní adaptace dětí-cizinců v českém a norském prostředí za účelem porozumění procesu v obou zemích a odhalit oblasti, které aktéři považují za klíčové pro úspěšnost tohoto procesu. Ambicí projektu je použít výsledky jako inspiraci či zpětnou vazbu politikům, učitelům a akademikům a poodhalit detailněji praxi jednoho zkušenějšího státu v podpoře …více
Anotace:
ýznamu tzv. symbolické politiky (Boussaguet, 2016; Elias, 1983; Sears, Lau, Tyler, & Allen, 1980; Hy, 1978) a politiky s reálným účinkem (Smitty, 2018; Dmick & Murray, 2017; Krause, 2011) v oblasti podpory školní adaptace dětí-cizinců a o jejich podobách v českém a norském prostředí. Stejně tak výsledky ústí v diskusi o současné podobě asimilačních a multikulturních tendencí v českém a norském …více
Abstract:
The main aim of the dissertation thesis is to compare the immigrant children school-adaptation support in the Czech and Norwegian environment in order to understand the process in both countries and to discover the areas that the main actors consider crucial for the success of the whole process. The ambition of the project is to use results as inspiration or feedback to politicians, teachers and academics …více
Abstract:
s, Lau, Tyler, & Allen, 1980; Hy, 1978) and substantive policy (Smitty, 2018; Krause, 2011) in the field of immigrant children school-adaptation support and to reflections on their forms in the Czech and Norwegian environment. In the same way, the results lead to a discussion on the current form of assimilation and multicultural tendencies in the Czech and Norwegian contexts with regard to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta