Ayauly Sagymbayeva

Bakalářská práce

Řízení procesů motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Anotace:
Bakalářská práce zhodnotí vztah zavedených motivačních systémů a fungování motivace ve vybraném podniku a definuje formulace zaměstnaneckých bonusů hmotného a nehmotného charakteru, které jsou motivačním nástrojem zaměstnavatele pro zaměstnance a klíčovými faktory, které mají významný dopad na pracovní spokojenost zaměstnanců. Teoretická část zvažuje klasické přístupy k motivaci personálu a popisuje …více
Abstract:
The bachelor thesis evaluates the relationship of established motivational systems and the functioning of motivation in the selected company and defines the formulation of employee bonuses of material and nonmaterial character, which are the employer's motivational tool for employees and key factors that have a significant impact on employee satisfaction. The theoretical part considers classical approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Červenclová
  • Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku

Práce na příbuzné téma