Bc. Petr ALTMANN

Diplomová práce

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb na platformách .NET Framework a J2EE

Compare of implementation difficulty and performance web services in .NET Framework and J2EE
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se tyto možnosti mezi sebou srovnat. Srovnání je dvouúrovňové. V prvním případě srovnává náročnost a možnosti implementace webových služeb na různých programátorských platformách, jako jsou Microsoft .NET, J2EE a PHP, za použití příslušných vývojových nástrojů. Druhým pohledem na srovnání je pak výkon těchto implementací.
Abstract:
This diploma thesis deals with possibilities of development of web services and gives a comparison of these possibilities. This is a two-level comparison. In the first step, I compare difficulty and possibilities of implementation of web services based on different platforms such as Microsoft .NET, J2EE a PHP while using relevant development environments. The second step is comparison of performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Zveřejnit od: 26. 5. 2006
Identifikátor: 4547

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALTMANN, Petr. Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb na platformách .NET Framework a J2EE. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.