Bc. Blanka Ella Jasinková

Bakalářská práce

Hodnocení tělesného složení sportujících a nesportujících žáků 2. stupně ZŠ se zaměřením na obsah tělesného tuku

Body constitution's evalutation of sports and non-sports pupils of upper primary school focused on body fat content
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku dětské obezity, konkrétně tedy na obsah tělesného tuku u sportujících a nesportujících žáků 2. stupně ZŠ. V práci jsou popsány příčiny vzniku obezity, vliv obezity na lidské tělo a onemocnění, která díky ní vznikají. Dále zde jsou vyhodnoceny výsledky měření tělesných hodnot u žáků 6. a 9. ročníků ZŠ. K dispozici jsou také výsledky dotazníku, který zjišťuje …více
Abstract:
The bachelor thesis focus on the problem of childhood obesity, especially on body fat content of pupils on upper primary school. There are described the causes of obesity, the effect of obesity on human body and diseases which can obesity cause. There are evaluated the results of measuring physical values pupils. Available are also results of questionnaire, which found out eating habits of pupils and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy