Magdaléna RAKVICOVÁ

Bakalářská práce

The Impact of Presentation Techniques on an Audience

The Impact of Presentation Techniques on an Audience
Abstract:
At the very beginning of the theoretical part is explained in detail the definition and role of presentation, its requirements and proper structure. In the second chapter of the theoretical part, the explanation of presentation techniques and the next chapter in detail the techniques are discussed and defined. The analytical part itself, is case study which deals with the issue of presentation techniques …více
Abstract:
Cílem práce bylo seznámit čtenáře s významem a přípravou prezentace, s pojmem prezentační techniky a vysvětlit podstatu jednotlivých prezentačních technik. V samotném počátku teoretické části je podrobně vysvětlena definice a úloha prezentace, její náležitosti a správná struktura. V druhé kapitole teretické části, je vysvětlen pojem prezentační techniky a v další kapitole jsou tyto techniky dopodrobna …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Voráčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAKVICOVÁ, Magdaléna. The Impact of Presentation Techniques on an Audience. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe