Bc. Eva Humlová

Diplomová práce

CLIM - cooperative learning in multicultural groups

CLIM - cooperative learning in multicultural groups
Anotace:
Diplomová práce představuje CLIM, metodu nazývanou Cooperative learning in multicultural groups, ve spojitosti s výukou anglického jazyka na II. stupni základní školy. Teoretická část práce se zabývá principy, hodnotami a cíli kooperativního učení, zejména metody CLIM. Dále definuje pojem “intercultural education” a vymezuje pojem “kultura”. Popisuje, jak představit metodu CLIM žákům, jaké jsou v ní …více
Abstract:
The thesis introduces CLIM, method of Cooperative learning in multicultural groups, in connection with English language teaching at lower secondary schools. The theoretical part of the study examines the general principles, norms and aims of cooperative learning and especially CLIM. It defines intercultural education and describes the issues of introducing CLIM to pupils, roles of the teacher and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Chválová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta