Theses 

1. Auditivní vizualizace v rozhlasové tvorbě. 2. Rozhlasová hra Roger Krowiak. – Aleš HUBER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aleš HUBER

Bakalářská práce

1. Auditivní vizualizace v rozhlasové tvorbě. 2. Rozhlasová hra Roger Krowiak.

1. Auditive Visualization in Broadcast. 2. Sound Drama Roger Krowiak.

Anotace: Obsahem této práce je objasnění sluchového vnímání posluchače, přiblížení komunikačního kanálu mezi rozhlasovým tvůrcem a posluchačem a seznámení s výrazovými prostředky zvukové dramaturgie a režie (v kontextu jednotlivých rozhlasových žánrů). Vysvětlíme si pojem auditivní vizualizace, což je tzv. obrazotvornost, kterou v posluchači vyvolávají tvůrci zvukového snímku. Tato práce popisuje funkci rozhlasového mistra zvuku, odpovědného za zvukovou dramaturgii i zvukovou režii, jejíž prostřednictvím formuje auditivní vnímání posluchače.

Abstract: The main topics of this study are clarification of audience perception, description of communication channel from broadcasting author to audience; and identification of phraseology of sound dramaturgy and direction (in connection with particular broadcasting genres). We are going to explain the meaning of auditive visualization, a socalled imagination which is evoked by authors of sound records. The study describes a function of a broadcasting sound engineer who is responsible for sound dramaturgy and sound production of any kind of broadcasting genre forming audience perception.

Klíčová slova: auditivní, zvuk, dramaturgie, režie, rozhlas, hra, rádio, mixáž, nahrávání, vysílání, stereofonní, dramatizace, spot

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 11. 5. 2009
  • Identifikátor: 13109

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13109 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

HUBER, Aleš. 1. Auditivní vizualizace v rozhlasové tvorbě. 2. Rozhlasová hra Roger Krowiak.. Zlín, 2009. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz