Bc. David Novotný

Bakalářská práce

Analýza protokolů transportní a aplikační vrstvy

Analysis of transport and application layer protocols
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou transportní a aplikační protokoly v síťovém modelu TCP/IP. Čtenář bude seznámen s 10 základními protokoly aplikační vrstvy a jejich implementací. Dále bude představen vztah aplikačních protokolů k transportní vrstvě modelu a názorně ukázána komunikace a možná bezpečnostní rizika, související s použitím nezabezpečených mechanismů při komunikaci po síti.
Abstract:
The subject of this thesis is transport and application protocols in TCP/IP network model. Reader will be introduced to 10 basic protocols of the application layer and their implementation. Furthemore he will become acquainted with the topic of application protocols in relation to transport layer of a model and the thesis will also demonstrate communication and possible security risks connected with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, David. Analýza protokolů transportní a aplikační vrstvy. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma