Petr Kičinko

Bakalářská práce

Hip Hop v Československu a v České republice

Hip Hop in Czechoslovakia and Czech republic
Anotace:
Tato práce, „Hip hop v Československu a v České republice“ se zabývá mainstreamovým vývojem hip hopu, resp. rapu (jako nedílné vokální složky hip hopu) ve světě a zejména v České republice, v rámci čehož se stručně věnuje i historii těchto hudebních odvětví. Autor se snaží zmapovat proměny hip hopu, resp. rapu od jeho počátku po současnost a zároveň zachytit jeho vývoj i po stránce teoretické, přičemž …více
Abstract:
This work, "Hip Hop in Czechoslovakia and the Czech Republic", deals with the mainstream development of hip hop, respectively of rap (as an integral vocal part of hip hop) in the world and especially in the Czech Republic, which also briefly addresses the history of these music industries. The author tries to map the changes of hip hop, resp. From his early beginnings to the present day, he tries to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Schnierer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/q6rjx/