Bc. Adam Žvak

Bakalářská práce

NFC komunikace ve Windows Phone

NFC communication in Windows Phone
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti využití NFC v mobilním operačním systému Windows Phone 8.1 a zjistit, zdali systém umožňuje komunikovat s bezkontaktními čipovými kartami standardu ISO/IEC 14443 pomocí APDU. V prvních čtyřech kapitolách je stručný úvod do problematiky čipových karet, APDU a technologie NFC. Pátá kapitola rozebírá podporu NFC v operačním systému Windows Phone 8.1. Získané poznatky …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to examine the support of Near Field Communication provided by the Windows Phone 8.1 operating system. It aims to find out whether the system enables communication with ISO/IEC 14443 proximity smart cards using APDU. The first four chapters contain brief introduction into the topic of smart cards, APDU and NFC technology. The 5th chapter focuses on support of NFC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky