Bc. Pavla Dosoudilová

Bakalářská práce

Městské muzeum ve Veselí nad Moravou v letech 1906–1964

The Municipal museum in Veselí nad Moravou in the years 1906–1964
Anotace:
Práce pojednává o historii Městského muzea Veselí nad Moravou v letech 1906–1964. Práce se věnuje soukromému sběratelství v regionu před vznikem muzea, jeho osobnostem, správě, vedení a akviziční činnosti muzea.
Abstract:
The work deals with the history of the Municipal museum in Veselí nad Moravou in the years 1906–1964. Work is devoted private collections in the region before the founding of the museum, its personalities, administration, management and acquisition activities of the museum.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Futák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie