Bc. Aelita Li

Master's thesis

Social media influencers and their usage in marketing strategy

Social media influencers and their usage in marketing strategy
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena zejména na průzkum marketingu sociálních médií s ovlivňovateli sociálních médií. V teoretické části diplomové práce teorie týkající se marketingu, marketingu sociálních médií a ovlivňovateli sociálních médií budou definovány. Praktická část je zaměřena na marketingový průzkum Karen Millen Czech Republic, aby dokázala nebo vyvrátila viditelný vliv sociálních mediálních na …more
Abstract:
Diploma thesis is oriented on research of social media marketing, especially marketing with social media influencers. In theoretical part of diploma thesis theory relating to marketing, social media marketing and social media influencers will be defined. Practical part will focus on research of Karen Millen Czech Republic, to prove or disprove the visible impact of social media influencers’ impact …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Patricia Jakešová
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance