Theses 

Social media influencers and their usage in marketing strategy – Bc. Aelita Li

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aelita Li

Master's thesis

Social media influencers and their usage in marketing strategy

Social media influencers and their usage in marketing strategy

Abstract: Diplomová práce je zaměřena zejména na průzkum marketingu sociálních médií s ovlivňovateli sociálních médií. V teoretické části diplomové práce teorie týkající se marketingu, marketingu sociálních médií a ovlivňovateli sociálních médií budou definovány. Praktická část je zaměřena na marketingový průzkum Karen Millen Czech Republic, aby dokázala nebo vyvrátila viditelný vliv sociálních mediálních na marketingové strategií a celkové výkonnosti společnosti. Na začátku praktické části marketingové analýzy a recenze Karen Millen CZ budou provedeny. Po vyšetřování toho, jak Karen Millen CZ realizuje strategie s ovlivňovateli sociálních medií bude nasledovat. Diplomová práce končí závěrem a vyhodnocením výsledků budoucího vývoje společnosti Karen Millen CZ v marketingu sociálních médií.

Abstract: Diploma thesis is oriented on research of social media marketing, especially marketing with social media influencers. In theoretical part of diploma thesis theory relating to marketing, social media marketing and social media influencers will be defined. Practical part will focus on research of Karen Millen Czech Republic, to prove or disprove the visible impact of social media influencers’ impact on marketing strategies and overall performance of the company. In the beginning of practical part marketing analysis and review of Karen Millen CZ will be made. After the investigation on how Karen Millen CZ implements the social media influencers marketing strategy will follow. Diploma thesis ends with conclusion and evaluation of results with personal suggestions and recommendation for future development of Karen Millen CZ in social media marketing.

Keywords: Social media marketing, social media influencers, marketing, marketing strategy, social media, digital marketing, online marketing, Instagram, Karen Millen

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Patricia Jakešová
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 21:00, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz