Theses 

Social media influencers and their usage in marketing strategy – Bc. Aelita Li

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aelita Li

Diplomová práce

Social media influencers and their usage in marketing strategy

Social media influencers and their usage in marketing strategy

Anotace: Diplomová práce je zaměřena zejména na průzkum marketingu sociálních médií s ovlivňovateli sociálních médií. V teoretické části diplomové práce teorie týkající se marketingu, marketingu sociálních médií a ovlivňovateli sociálních médií budou definovány. Praktická část je zaměřena na marketingový průzkum Karen Millen Czech Republic, aby dokázala nebo vyvrátila viditelný vliv sociálních mediálních na marketingové strategií a celkové výkonnosti společnosti. Na začátku praktické části marketingové analýzy a recenze Karen Millen CZ budou provedeny. Po vyšetřování toho, jak Karen Millen CZ realizuje strategie s ovlivňovateli sociálních medií bude nasledovat. Diplomová práce končí závěrem a vyhodnocením výsledků budoucího vývoje společnosti Karen Millen CZ v marketingu sociálních médií.

Abstract: Diploma thesis is oriented on research of social media marketing, especially marketing with social media influencers. In theoretical part of diploma thesis theory relating to marketing, social media marketing and social media influencers will be defined. Practical part will focus on research of Karen Millen Czech Republic, to prove or disprove the visible impact of social media influencers’ impact on marketing strategies and overall performance of the company. In the beginning of practical part marketing analysis and review of Karen Millen CZ will be made. After the investigation on how Karen Millen CZ implements the social media influencers marketing strategy will follow. Diploma thesis ends with conclusion and evaluation of results with personal suggestions and recommendation for future development of Karen Millen CZ in social media marketing.

Keywords: Social media marketing, social media influencers, marketing, marketing strategy, social media, digital marketing, online marketing, Instagram, Karen Millen

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz