Helena SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Filozofická a etická východiska autenticity prožívání ve sportu a tělovýchově

Philosophical and ethical resources of authenticity of experience in sports and physical education
Anotace:
Tato práce se zabývá rolí prožitku ve sportu. Rozlišuje různé druhy a zaměřuje se hlavně na autenticitu prožitku. Vypisuje různé autory zabývající se problematikou prožitku. Porovnává názory na prožitek v minulosti a v současnosti. Dále zmiňuje problematiku současné doby, kde se prožitek vytrácí, a sepisuje východiska, která by měla vést k obnově prožívání. Práce by měla sloužit jako výčet filosofů …více
Abstract:
This study focuses on the role of enjoyment/satisfaction in sport. It distinguishes various sorts of enjoyment and concentrates on their authenticity. It also presents different authors dealing with this theme, and compares various points of view on enjoyment in the past and in the present. Moreover, the study describes the problem of disappearing of enjoyment nowadays, and presents the way out. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Helena. Filozofická a etická východiska autenticity prožívání ve sportu a tělovýchově. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / TV ČJ se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma