Theses 

Projektová metoda v polytechnické a environmentální výchově v MŠ – Bc. Jana HEŘMÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Bc. Jana HEŘMÁNKOVÁ

Diplomová práce

Projektová metoda v polytechnické a environmentální výchově v MŠ

PROJECT METHOD IN POLYTECHNIC AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN KINDERGARTEN

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá projektovou metodou v polytechnické a environmentální výchově v mateřské škole. První teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmů polytechnická výchova, technické vzdělávání dětí předškolního věku, environmentální výchova a její cíle a charakteristice projektové metody. V druhé praktické části se předložená práce zabývá popisem zrealizovaného projektu Den stromů - zahrada ožívá, který proběhl v ZŠ a MŠ Dub nad Moravou. V poslední aplikační části se práce soustřeďuje na vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda učitelé prvky polytechnické a environmentální výchovy do svých denních aktivit v mateřské škole zařazují.

Abstract: This thesis deals with a project method in polytechnic and environmental education in kindergarten. The first theoretical part explains the concepts of polytechnic education, technical education of preschool children, environmental education and its objectives and characteristics of the project method. The second practical part of this work describes the implemented project The Day of Trees-garden comes to life, which took place in the kindergarten and primary school in Dub nad Moravou. In the last application part the evaluation of survey results is given. The aim of the survey is to determine whether teachers implement elements of the polytechnic and environmental education into their daily activities in kindergarten.

Klíčová slova: polytechnická výchova, technické vzdělávání, environmentální výchova, projekt, projektová metoda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216521 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HEŘMÁNKOVÁ, Jana. Projektová metoda v polytechnické a environmentální výchově v MŠ. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:39, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz