Mgr. Simona Danajová

Diplomová práce

Vplyv kardiovaskulárneho tréningu na variabilitu krvného tlaku počas dňa a noci u mužov s ischemickou chorobou srdca

Effect of cardiovascular training on the variability of blood pressure during day and night for men with ischaemic coronary heart disease
Abstract:
The aim of diploma thesis was to evaluate the effect of ambulatory cardiovascular training on a variability of daily and nocturnal systolic and diastolic blood pressure during the 7 days of monitoring. The studie was attended by 31 men with ischaemic coronary heart disease. The men attended two times per week for rehabilitation on the average. We have observed the difference in average values of systolic …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vplyv ambulantného kardiovaskulárneho tréningu na variabilitu denného aj nočného systolického a diastolického krvného tlaku počas jeho 7-denného monitorovania. Štúdie sa zúčastnilo 31 mužov s ischemickou chorobou srdca. Muži dochádzali v priemere 2x týždenne na rehabilitáciu. Sledovali sme rozdiel priemerných hodnôt systolického a diastolického krvného tlaku a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta