Bc. Kateřina CHOVANČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA

Mistake in accuracy of body composition measurment tetra polar bioimpedance weight TANITA BC 418 MA
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přesností měření na tetrapolární bioimpedanční váze TANITA BC 418 MA, která využívá bioimpedanční analýzu pro odhad složení těla. Abychom zjistili chybu přístroje, která je důležitá pro prezentaci přesných výsledků měřeným osobám, zvolili jsme metodu záměrného výběru deseti probandů z řad posluchačů druhého ročníku oboru Tělesná výchova a sport na Ostravské univerzetě …více
Abstract:
This bachelors work pursue accuracy of measurement on tetra polar bioimpedance weight TANITA BC 418 MA, which use biompedance analysis for estimate of body composition. To be able to find out error of equipment, which is important to present correct results to measured people, we select a method of choosing on purpose 10 probands from students of second year of studies in Fyzical education and sport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009
Zveřejnit od: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANČÍKOVÁ, Kateřina. Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta