Bc. Miroslav Běloch

Diplomová práce

Nové trendy marketingového výzkumu. Analýza metod marketingového výzkumu rezidentních zákazníků společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

New Trends in Marketing Research. Analysis Methods of Marketing Research Resident Customers of Company Telefónica Czech Republic, a.s.
Anotace:
Tématem diplomové práce je marketingový výzkum, který je jednou z nejdůležitějších dovedností při stanovování obchodních cílů a přípravě marketingových strategií. V teoretické části je definováno, co marketingový výzkum představuje, včetně historie a marketingového informačního systému. V práci rovněž dochází jednak k vymezení základních pojmů jako rozdělení trhu, zdroje informací, úloha holistického …více
Abstract:
Subject of this dissertation is marketing research which is one of the most important factor needed for planning business aims and preparation of marketing strategies. In the theoretical part is define what marketing research present, including history and information system of marketing. In this piece are also mention basic words such as market share, source of information, function of holictic marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní