Bc. Anastasiia Matveichuk

Bakalářská práce

Euphemisms in the political discourse in Chinese and Russian: a comparative analysis based on the speeches of Xi Jinping

Euphemisms in the political discourse in Chinese and Russian: a comparative analysis based on the speeches of Xi Jinping
Anotace:
Eufemismy jsou unikátním fenoménem, který odráží vlastnosti jednotlivého jazyka, světonázor jeho mluvčích a také kulturní specifiku. Tato lingvistická kategorie pomáhá maskovat realitu, vyhlazovat akutní a kontroverzní témata, konflikty a nedorozumění. To často slouží jako vynikající strategie, která je v politickém diskurzu, včetně projevů mnoha politiků, jen zřídka opomíjena. Za účelem studia charakteristik …více
Abstract:
Euphemisms are a unique phenomenon that reflects the characteristics of each language, the worldview of its speakers, as well as cultural specifics. This linguistic category helps to mask reality, smooth out acute and controversial topics, conflicts and misunderstandings. This often serves as an excellent strategy which is rarely neglected in political discourse, including the speeches of many politicians …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2022
  • Vedoucí: PhD Roman Shapiro
  • Oponent: Ph.D. Wei-lun Lu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Čínská studia / Čínská studia

Práce na příbuzné téma