Martin Jungmann

Bachelor's thesis

Šifrování WPA2, aktuální hrozby

WPA2 encryption, current threats
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí pomocí šifrování WPA2. Cílem práce je ověření odolnosti zabezpečení WPA2 vůči vybraným útoků ve srovnání se zabezpečením WEP. Dílčími cíli jsou: na základě uskutečněných útoků identifikovat slabiny v šifrování WPA2, prověření možných slabin WEP a porovnat náročnosti jednotlivých typů útoků při využití standardní výpočetní techniky …more
Abstract:
This BA thesis deals with the problem of the security of wireless networks by means of WPA2 encryption. It aims to ascertain the reliability of the WPA2 security against selected attacks as opposed to the WEP security. Its sub-goals are: to identify weaknesses in WPA2 encryption in the face of the realized attacks, to assess a security weakness of WEP and to compare the difficulties of the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: Ladislav Luc
  • Reader: Jiří Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72829