Bc. Ladislav Ptáček, DiS.

Diplomová práce

Úspěšnost lidí na okraji společnosti při řešení své sociální situace

The success of people staying at the edge of our society due to the solution of their social position
Anotace:
Situace lidí na okraji společnosti, zkušenost s životem na ulici, nebo v jinak velmi nepříznivých podmínkách, dlouhotrvající nepříznivá sociální situace – to jsou silné negativní životní zkušenosti, které zásadním způsobem zasahují nejen do sociální reality, ale také se zásadním způsobem dotýkají člověka jako takového – jeho schopností změnit svoji životní situaci, uchovat své kompetence, které je …více
Abstract:
Situation of the people at the edge of society, experience of life on the street or in an otherwise bad conditions, long-lasting adverse social situation - that all are the strong negative life experience, which significantly affect not only the social reality, but also significantly affect the human as well as his ability and competence to change his life situation. Affect his position on majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce