Marie Kudláčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Posouzení životní situace klienta charitní pečovatelské služby, Střediska sv. Alžběty

Anotace:
Práce se zabývá problematikou posouzení životní situace klienta, jež patří k nejtěžším fázím v sociální práci a často je nesprávně prováděna. Tato práce nabízí možný pohled na tuto problematiku a tím je koncept sociálního fungování. V práci se dočítáme, že koncept velice úzce souvisí s filozofií ekologické perspektivy a dodává tak do posouzení celistvý pohled na klienta a jeho potřeby, v případě této …více
Abstract:
The work deals with the assessment of the environmental situation of the client, which is the most difficult phases in social work and is often performed incorrectly. This paper provides a possible perspective on this issue and that is the concept of social functioning. In this work we learn that the concept is closely related to the philosophy of ecological perspective and supplies and to assess the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc