Bc. Martin Kovařík

Diplomová práce

Návrh integrovaného poplachového systému

A Design of an Integrated Alarm System \nl{}
Anotace:
Diplomová práce v teoretické části analyzuje jednotlivé způsoby integrace poplachových a nepoplachových aplikací. Další část obsahuje rozbor a zpracování metodiky návrhu integrovaného poplachového systému, v souladu s legislativními a technickými požadavky relevantních právních a technických předpisů. Stěžejní cíl praktické části představuje návrh integrovaného poplachového systému pro modelový objekt …více
Abstract:
Diploma thesis in theoretical part analyzes various ways to integrate alarm and non - alarm applications. Additional part contains an analysis and processing of the design methodology of the integrated alarm system, in accordance with legislative and technical requirements of the relevant laws, regulations and technical rules. Main objective of the practical part represents the design of the integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014
Zveřejnit od: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovařík, Martin. Návrh integrovaného poplachového systému. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management