Nela BARTŮŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Lužickosrbská problematika v časopise Světozor v druhé polovině 19. století

Portrayal of Lusatian Sorbs in Světozor journal during the second half of the 19th century
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá lužickosrbskou problematikou v časopise Světozor od druhé poloviny 19. století. Jejím cílem je na konkrétním příkladě článků tohoto časopisu zachytit a popsat, jak se v české žurnalistice vyvíjel pohled na problematiku národa Lužických Srbů.
Abstract:
The bachelor thesis deals with a topic of Lusatian Sorbs in Světozor journal during the second half of the 19th century. The main goal of the thesis is to describe and analyze the development of various perspectives on the issue of Lusatian Sorbs in Czech journalism.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARTŮŇKOVÁ, Nela. Lužickosrbská problematika v časopise Světozor v druhé polovině 19. století. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta