Milan SIEGERT

Bachelor's thesis

Volný čas mládeže umístěné ve výchovném ústavu

Free time of youngsters located in an educational institution
Anotácia:
Tato práce s názvem ,,Volný čas mládeže, umístěné ve výchovném ústavu" se zabývá rizikovým chováním dětí a mládeže. V teoretické části nás seznamuje se základní pojmovou terminologií volného času, s primární a sekundární socializací, a pohledem na způsob výchovy všeobecně. Zároveň poskytuje základní legislativní seznámení s dělením systému výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních …viac
Abstract:
The bachelor thesis named "Free time of youngsters, located in an educational institution" deals with high-risk behaviour of young children and teenagers. The theoretical part includes basic terminology of free time, primary and secondary socialization, and the general view of the way of upbringing. In the same time, it provides the legislative introduction to the way how the system of the institutional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014
Zverejniť od: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIEGERT, Milan. Volný čas mládeže umístěné ve výchovném ústavu. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses yyqqjc yyqqjc/2
21. 3. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 3. 2014
Bulanova, L.
21. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.