Bc. Pavel Kilian

Diplomová práce

Průzkum znalostí a chování uživatelů internetu v ČR

The research of Czech Internet User Knowledge and Behaviour
Anotace:
Práce se zaměřuje na zjištění znalostí a dovedností uživatelů vzhledem k práci s internetem. Popisuje provedení průzkumu zaměřeného na současný stav v České republice pomocí elektronického dotazníku s otázkami, praktickými testy a experimenty, které ověří schopnosti uživatelů. Výsledky prezentuje ve formě samostatného reportu obsahujícího tabulky a grafy. Na základě vyhodnocení průzkumu dále formuluje …více
Abstract:
The thesis aims to find out Czech internet users' knowledge and skills. The first part is to describe the status quo within this field of study using a survey methodology, more precisely using a questionnaire with questions, practical tests and experiments. Results are presented in a stand-alone document that contains tables and graphs. According to these results, the thesis states a particular and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing František Huňka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma