Gabriela DAVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

A Czech Translation of Proper Names from Children's Literature

A Czech Translation of Proper Names from Children's Literature
Abstract:
The thesis deals with the topic concerning translation of proper names from children's literature from the cultural point of view. When reading a book of children?s literature, people instantly generate connotations with certain characters. This thesis will examine selected proper names and its translation in children's literature and in the film adaptations. The thesis attempts to show that the depiction …více
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem překladu vlastních jmen z dětské literatury z kulturního hlediska. Při čtení dětské literatury si lidé neustále vytvářejí asociace s určitými postavami. Tato práce zkoumá vybraná vlastní jména a jejich překlad v dětské literatuře nebo ve filmových adaptacích. Práce se snaží poukázat na rozdíly mezi vyobrazením postav z dětské literatury v americké a české kultuře. Cílem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAVČÍKOVÁ, Gabriela. A Czech Translation of Proper Names from Children's Literature. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi