Bc. Anna Vaculíková

Bakalářská práce

Využití gelové elektroforézy a chirálních optických metod pro analýzu biologicky významných molekul

Use of gel electrophoresis and chiral optical method for analysis of biologically important molecules
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním elektroforetické mobility hovězího, lidského a vaječného albuminu pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy. Jsou v ní optimalizovány experimentální podmínky agarózové gelové elektroforézy pro separaci fragmentů DNA fága lambda. Dále se práce zabývá porovnáním CD-spekter roztoků L- a D-formy tryptofanu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison of electrophoretic mobility of bovine, human and egg albumin using polyacrylamide gel electrophoresis. The experimental conditions of agarose gel electrophoresis for the separation of lambda phage DNA fragments were optimized. The thesis also deals with the comparison of CD-spektra of L- and D-tryptophan.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Jarošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta