Zora VÁLOVÁ

Bakalářská práce

Historical development of the Labour Party

Historical development of the Labour Party
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat historický vývoj britské Labouristické strany, která tvoří jednu ze dvou hlavních politických stran Velké Británie od dvacátých let devatenáctého století. Práce je rozdělena na pět hlavních částí, které jsou založeny na historickém vývoji strany. První část popisuje pozadí vzniku strany z historického hlediska; shrnuje politické podmínky ve Velké Británii na začátku …více
Abstract:
The object of this undergraduate thesis is to track the historical development of the British Labour Party, one of the two dominating political parties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland since the early 1920s. The thesis is divided into five main parts based on the historical development. The first part summarizes the political conditions in the UK at the beginning of the 20th …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLOVÁ, Zora. Historical development of the Labour Party. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma