Zora VÁLOVÁ

Bachelor's thesis

Historical development of the Labour Party

Historical development of the Labour Party
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat historický vývoj britské Labouristické strany, která tvoří jednu ze dvou hlavních politických stran Velké Británie od dvacátých let devatenáctého století. Práce je rozdělena na pět hlavních částí, které jsou založeny na historickém vývoji strany. První část popisuje pozadí vzniku strany z historického hlediska; shrnuje politické podmínky ve Velké Británii na začátku …more
Abstract:
The object of this undergraduate thesis is to track the historical development of the British Labour Party, one of the two dominating political parties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland since the early 1920s. The thesis is divided into five main parts based on the historical development. The first part summarizes the political conditions in the UK at the beginning of the 20th …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁLOVÁ, Zora. Historical development of the Labour Party. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English Language in Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.