Marek Gerhard Walter

Bakalářská práce

Technologie výroby drceného kameniva v lomu Rančířov

Technology of making grinding rocks in quarry Rančířov
Anotace:
V mojí bakalářské práci jsem se zabýval modernizací stávajícího stavu sekundárního stupně drcení a třídění a terciérního třídění. Navrhl jsem výměnu sekundárního kuželového drtiče Omnicone 1144 za kuželový drtič HP 300. Dále modernizaci v technice třídění v sekundárním a terciérním stupni, tzn. výměnu drátěných sít za lepší síta z polyuretanu. Jako podklady k vypracování jsem využil poznatků moderní …více
Abstract:
My Bachelor thesis is concerned with the modernization of the secondary grade of crushing and screening and tertiary screening. I suggest changing the secondary cone crusher Omnicone 1144 for the HP 300 cone crusher. I also suggest the modernization of the screening process. Wire sieves should be replaced with better polyurethane. I based my thesis on modern knowledge of crusshing and screening. All …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Vladimír Řezníček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava