Stanislava Murcková

Diplomová práce

Analýza Business to Business marketingu spoločnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.

Analýza Business to Business marketingu společnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje business-to-business marketingu společnosti Procter&Gamble v České Republice s důrazem na současné změny v nákupním chování spotřebitelů. To je ovlivněno silnými a častými promočními aktivitami na maloobchodním trhu, co působí na loajalitu zákazníků a také na vnímanou úroveň diferenciace jednotlivých maloobchodních řetězců. V diplomové práci je zkoumána úroveň diferenciace …více
Abstract:
This Master thesis is focused on business-to-business marketing of Procter&Gamble in Czech Republic with attention to current changes in shopping behavior of consumers. This is influenced by strong and common promotional activities in current retail environment, which further changes loyalty of consumers and perceived level of differentiation of individual retailers. Thesis is evaluating the level …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá business-to-business marketingom spoločnosti Procter&Gamble v Českej Republike s dôrazom na súčasné zmeny v nákupnom chovaní spotrebiteľov. To je ovplyvnené silnými a častými promočnými aktivitami na maloobchodnom trhu, čo pôsobí na lojalitu zákazníkov, ako aj vnímanú úroveň diferenciácie jednotlivých maloobchodných reťazcov. V diplomovej práci je skúmaná úroveň diferenciácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Ján Durajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24633