Bc. Jan SVOBODA

Master's thesis

Národní parlamenty jako strážci principu subsidiarity v intencích Lisabonské smlouvy - právní aspekty

National parliaments as guardians of subsidiarity principle in intentions of the Treaty of Lisbon - legal aspects
Abstract:
Práce je zaměřena především na systém včasného varování, jehož hlavními aktéry jsou Komise a národní parlamenty členských států EU. Těm byla Lisabonskou smlouvou dána role strážců zásady subsidiarity. Hlavním cílem a přínosem práce je zhodnocení fungování systému včasného varování. Práce odpovídá na otázku, zda je právně zakotvený dohled nad dodržováním zásady subsidiarity ze strany parlamentů skutečně …more
Abstract:
The thesis focuses especially on the early warning system. The Commission and the national parliaments of the member states of the EU are the main players of this system. By the Treaty of Lisbon the national parliaments were given the role of the guardians of the principle of subsidiarity. The main goal of the thesis is to evaluate how the early warning system works. The thesis provides the answer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVOBODA, Jan. Národní parlamenty jako strážci principu subsidiarity v intencích Lisabonské smlouvy - právní aspekty. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses yyx078 yyx078/2
24/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.