Mgr. Eva Kalhousová

Bachelor's thesis

Výběrové šetření turistické poptávky (na příkladu wellness cestovního ruchu)

A Survey of Tourism Demand (on Example of the Wellness Tourism)
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat turistickou poptávku po wellness službách na Jižní Moravě. První kapitola práce představuje koncept wellnes, motivaci návštěvníků, faktory ovlivňující poptávku a profil návštěvníků wellness zařízení. Druhá kapitola se zabývá wellness cestovním ruchem v České republice: popisuje jeho historii, význam pro českou ekonomiku a potenciál wellness na Jižní Moravě …more
Abstract:
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyse the tourism demand for wellness services in South Moravia. The first chapter of the thesis introduces the concept of wellness, visitors’ motivation, factors which influence the demand and the visitors’ profile. The second chapter deals with the wellness tourism in the Czech Republic: it describes its history, significance to the Czech economy and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism